Hakkımızda

Prof. Dr. Baybars Veznedaroğlu

Psikiyatrist 

Baybars VEZNEDAROĞLU,  İzmir’de doğdu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra psikiyatri ihtisasını aynı üniversitede Psikiyatri Anabilim Dalı’nda tamamladı ve 1995 yılında Psikiyatri Uzmanı oldu.

Baybars VEZNEDAROĞLU, halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nde profesör öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yapmayı ve dersler vermeyi sürdürmektedir.

Baybars VEZNEDAROĞLU’nun ulusal ve uluslararası alanda pek çok bilimsel yayını ve ulusal ve uluslararası katılımlı kongre düzenleme ve bilim kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

Depresyon, bipolar bozukluk, panik atak, obsesif kompulsif bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otistik bozukluk, kognitif bozukluklar (Alzheimer), uyku bozuklukları, madde-alkol bağımlılıkları gibi psikiyatrik hastalıklar çalışma alanlarından bazılarını oluşturmaktadır.

Baybars VEZNEDAROĞLU özel muayenehanesinde psikiyatrik-psikolojik sorunlara yönelik psikiyatrik tedavi ve psikolojik destek gerektiren durumlarda hizmet vermektedir.

 

Uzm. Psikolog Selcan Yavuz

Selcan Yavuz, 1988 yılında İzmir’de doğdu.

2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini, ardından Ege Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünde lisansüstü eğitimini tamamlamıştır.  

İki yıl boyunca Ege Üniversitesi Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalında staj yapmıştır. Bu süreçte Prof Dr. Mehmet Zihni Sungur’dan Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) teorik eğitimini almayı sürdürmüştür. Yüksek lisans süresince danışanlarını BDT süpervizyonu çerçevesinde izlemiştir.

Yaptığı bireysel danışmanlık çalışmalara destekleyici olması açısından Aile Danışmanlığı ve Aile Arabuluculuğu Eğitimlerini (570 saat) tamamlayarak aile danışmanı ünvanını almıştır.

2009 yılından bu yana  Transaksiyonel Analiz (TA)  kuramsal eğitimleri ve süpervizyonu (330 saat) almaya devam ederek TA alanında bireysel danışmanlık  konusunda uzmanlaşmıştır. Üç dönem boyunca Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Kişilerarası İletişim yüksek lisans ve doktora programında Transaksiyonel  Analiz kuramına dayalı ‘Kişilerarası İletişim’ dersini vererek aldığı eğitimleri paylaşmıştır. Kendisinin TA alanında Doç. Dr. Ayşen Temel Eğinli ile birlikte yazdığı ‘Kişilerarası İletişimin Psikolojik dinamikleri’ adıyla kitabı yayınlanmıştır.

İhmal ve istismarı önleme ile ilgili birçok eğitim almış ve çeşitli çalışmalara katılmıştır. Şuan da Psikologlar derneğinin Çocuk Cinsel İstismarını Önleme Projesinde yer almaktadır. Özellikle çocuk ve yetişkinlerde ihmal ve istismarı önleme konularında gönüllü çalışmalarını sürdürmekte, konu ile ilgili çeşitli eğitim ve seminerler vermektedir. 

Çocukluk çağında başlayan, etkisi tüm bir yaşama yayılabilen, süreğen bir nöropsikiyatrik bozukluk olan Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ‘nun  ergenlik ve yetişkinlik dönemindeki sonuçları ile baş etme üzerine çalışmaktadır.  Bu bozukluğun yol açtığı  ilişki problemleri, öfke kontrolünde yaşanan zorluklar, iletişim problemleri, iş ve okul hayatındaki zorluklarla baş etme konularında bireysel danışmanlık yapmaktadır. Bu konuda Prof. Dr.Baybars Veznedaroğlu ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

Yüksek lisans tezinde Çocukluktaki Ebeveyn Kabul Reddinin ve  özellikle Ergenlik dönemindeki  psikolojik uyuma etkilerini incelemiştir. Lisans eğitiminden bu yana gerek psikoterapi gerekse kuramsal çalışmalarında özellikle çocukluk çağı yaşantılarının bugünkü yaşantılar üzerindeki etkisi ile ilgilenmektedir. 

Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Motivasyonel Görüşme Teknikleri Eğitimi, Farkındalık (Mindfullness) Terapisi Eğitimi  aldığı diğer eğitimler arasındadır.

2013 yılından bu yana çeşitli uzmanlardan aralıksız süpervizyon almayı sürdürmüştür (Prof. Dr. Ayşen Baykara, Prof. Dr. Bahar Gökler, Prof. Dr. Kültegin Ögel, Doç. Dr. Nevin Dölek, Doç. Dr. Taner Güvenir).

Tüm bu eğitimlerden ve çalışmalardan faydalanmakla birlikte özellikle Şema Terapi alanında çalışmalarını sürdürmektedir.Prof. Dr. Gonca Soygüt  tarafından verilen Uluslararası Şema Terapi Sertifikasyonu'nun teorik eğitimini2012 yılında  tamamlamıştır. Düzenli süpervizyon çalışmalarını  ve vaka paylaşımlarını Prof. Dr. Gonca Soygüt ile sürdürmekte ve kendisinden destek almaya devam etmektedir.

Duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları, uyum bozuklukları, kişilerarası iletişim sorunları, ilişki sorunları, özgüven eksikliği, öfke sorunları, duygu ifadesinde yaşanan zorluklar, travmaya bağlı duygusal problemler, kişilik bozuklukları, stres, ergenlik dönemi sorunları gibi çeşitli psikolojik sorunlar çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

2019 Mart ayından bu yana Prof. Dr. Baybars Veznedaroğlu ile birlikte çalışmaktadır. 

Yetişkinler ve gençlere bireysel danışmanlık ve psikoterapi hizmeti,  gençler ve ebeveynlerine aile danışmanlığını hizmeti vermeye devam etmektedir . 

Türk Psikologlar Derneği,  Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, Ege Lösemili Çocuklar ve Onkoloji derneği ve Türk Kızılayı üyesidir.  Çeşitli konularda bu sivil toplum örgütlerine destek vermektedir.