Uzm. Psikolog Selcan Yavuz

İzmir'de doğdu.

2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini, ardından Ege Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünde lisansüstü eğitimini tamamlamıştır.  

 

İki yıl boyunca Ege Üniversitesi Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı'nda staj yapmıştır. Bu süreçte Prof Dr. Mehmet Zihni Sungur’dan Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) teorik eğitimini almayı sürdürmüştür. Yüksek lisans süresince danışanlarını BDT süpervizyonu çerçevesinde izlemiştir.

Yaptığı bireysel danışmanlık çalışmalara destekleyici olması açısından Aile Danışmanlığı ve Aile Arabuluculuğu Eğitimlerini (570 saat) tamamlayarak aile danışmanı ünvanını almıştır.

2009 yılından bu yana  Transaksiyonel Analiz (TA)  kuramsal eğitimleri ve süpervizyonu (330 saat) almaya devam ederek TA alanında bireysel danışmanlık  konusunda uzmanlaşmıştır. Üç dönem boyunca Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Kişilerarası İletişim yüksek lisans ve doktora programında Transaksiyonel  Analiz kuramına dayalı ‘Kişilerarası İletişim’ dersini vererek aldığı eğitimleri paylaşmıştır. 

İhmal ve istismarı önleme ile ilgili birçok eğitim almış ve çeşitli çalışmalara katılmıştır. Şuan da Psikologlar derneğinin Çocuk Cinsel İstismarını Önleme Projesinde yer almaktadır. Özellikle çocuk ve yetişkinlerde ihmal ve istismarı önleme konularında gönüllü çalışmalarını sürdürmekte, konu ile ilgili çeşitli eğitim ve seminerler vermektedir. 

Çocukluk çağında başlayan, etkisi tüm bir yaşama yayılabilen, süreğen bir nöropsikiyatrik bozukluk olan Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ‘nun  ergenlik ve yetişkinlik dönemindeki sonuçları ile baş etme üzerine çalışmaktadır.  Bu bozukluğun yol açtığı  ilişki problemleri, öfke kontrolünde yaşanan zorluklar, iletişim problemleri, iş ve okul hayatındaki zorluklarla baş etme konularında bireysel danışmanlık yapmaktadır. Bu konuda Prof. Dr.Baybars Veznedaroğlu ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

Yüksek lisans tezinde çocukluktaki algılanan ebeveyn kabul reddinin ergenlik dönemindeki  psikolojik uyuma etkilerini incelemiştir. Lisans eğitiminden bu yana gerek psikoterapi gerekse kuramsal çalışmalarında özellikle çocukluk çağı yaşantılarının bugünkü yaşantılar üzerindeki etkisi ile ilgilenmektedir. 

Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Motivasyonel Görüşme Teknikleri Eğitimi, Farkındalık (Mindfullness) Terapisi Eğitimi  aldığı diğer eğitimler arasındadır.

2013 yılından bu yana çeşitli uzmanlardan aralıksız süpervizyon almayı sürdürmüştür (Prof. Dr. Ayşen Baykara, Prof. Dr. Bahar Gökler, Prof. Dr. Kültegin Ögel, Doç. Dr. Nevin Dölek, Doç. Dr. Taner Güvenir).

Tüm bu eğitimlerden ve çalışmalardan faydalanmakla birlikte özellikle Şema Terapi alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Prof. Dr. Gonca Soygüt  tarafından verilen Uluslararası Şema Terapi Sertifikasyonu'nun teorik eğitimini 2012 yılında  tamamlamıştır. Düzenli süpervizyon çalışmalarını  ve vaka paylaşımlarını Prof. Dr. Gonca Soygüt ile sürdürmekte ve kendisinden destek almaya devam etmektedir.

Duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları, uyum bozuklukları, kişilerarası iletişim sorunları, ilişki sorunları, özgüven eksikliği, öfke sorunları, duygu ifadesinde yaşanan zorluklar, travmaya bağlı duygusal problemler, kişilik bozuklukları, stres, ergenlik dönemi sorunları gibi çeşitli psikolojik sorunlar çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

2019 Mart ayından bu yana Prof. Dr. Baybars Veznedaroğlu ile birlikte çalışmaktadır. 

Yetişkinler ve gençlere bireysel danışmanlık ve psikoterapi hizmeti,  gençler ve ebeveynlerine aile danışmanlığını hizmeti vermeye devam etmektedir . 

Türk Psikologlar Derneği,  Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, Ege Lösemili Çocuklar ve Onkoloji derneği ve Türk Kızılayı üyesidir.  Çeşitli konularda bu sivil toplum örgütlerine destek vermektedir.