Hakkımızda

Prof. Dr. Baybars Veznedaroğlu

Psikiyatrist 

Baybars VEZNEDAROĞLU,  İzmir’de doğdu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra psikiyatri ihtisasını aynı üniversitede Psikiyatri Anabilim Dalı’nda tamamladı ve Psikiyatri Uzmanı oldu.

Baybars VEZNEDAROĞLU, halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nde profesör öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yapmayı ve dersler vermeyi sürdürmektedir.

Baybars VEZNEDAROĞLU’nun ulusal ve uluslararası alanda pek çok bilimsel yayını ve ulusal ve uluslararası katılımlı kongre düzenleme ve bilim kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

Depresyon, bipolar bozukluk, panik atak, obsesif kompulsif bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otistik bozukluk, kognitif bozukluklar (Alzheimer), uyku bozuklukları, madde-alkol bağımlılıkları gibi psikiyatrik hastalıklar çalışma alanlarından bazılarını oluşturmaktadır.

Baybars VEZNEDAROĞLU özel muayenehanesinde psikiyatrik-psikolojik sorunlara yönelik psikiyatrik tedavi ve psikolojik destek gerektiren durumlarda hizmet vermektedir.

 

Uzm. Psikolog Selcan Yavuz

Selcan Yavuz, İzmir’de doğdu.

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini, ardından Ege Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünde lisansüstü eğitimini tamamlamıştır.  

Şema Terapi alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Prof. Dr. Gonca Soygüt  tarafından verilen Uluslararası Şema Terapi Sertifikasyonu'nun teorik eğitimini tamamlamıştır. Düzenli süpervizyon çalışmalarını  ve vaka paylaşımlarını Prof. Dr. Gonca Soygüt ile sürdürmektedir. 

Mezun olduktan sonra iki yıl boyunca Ege Üniversitesi Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı'nda staj yapmıştır. Bu süreçte Bilişsel Davranışçı Terapi(BDT) teorik eğitimini almayı sürdürmüştür. Yüksek lisans süresince danışanlarını BDT süpervizyonu çerçevesinde izlemiştir.

Aile Danışmanlığı ve Aile ArabuluculuğuEğitimlerini tamamlayarak aile danışmanı ünvanını almıştır.

2009 yılından bu yana  Transaksiyonel Analiz(TA) alanında bireysel danışmanlık  konusunda uzmanlaşmıştır. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Kişilerarası İletişim yüksek lisans ve doktora programında Transaksiyonel Analiz kuramına dayalı ‘Kişilerarası İletişim’ dersini vermiştir. Kendisinin TA alanında Doç. Dr. Ayşen Temel Eğinli ile birlikte yazdığı ‘Kişilerarası İletişimin Psikolojik dinamikleri’ adıyla kitabı yayınlanmıştır.  

İhmal ve istismarı önlemeile ilgili birçok eğitim almış ve çeşitli çalışmalara katılmıştır. Psikologlar derneğinin Çocuk Cinsel İstismarını Önleme Projesinde yer almıştır. Özellikle çocuk ve yetişkinlerde ihmal ve istismarı önleme konularında gönüllü çalışmalarını sürdürmekte, konu ile ilgili çeşitli eğitim ve seminerler vermektedir. 

Çocukluk çağında başlayan, etkisi tüm bir yaşama yayılabilen, süreğen bir nöropsikiyatrik bozukluk olan Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)‘nun  ergenlik ve yetişkinlik dönemindeki sonuçları ile baş etme üzerine çalışmaktadır.  Bu bozukluğun yol açtığı  ilişki problemleri, öfke kontrolünde yaşanan zorluklar, iletişim problemleri, iş ve okul hayatındaki zorluklarla baş etme konularında bireysel danışmanlık yapmaktadır. Bu konuda Prof. Dr.Baybars Veznedaroğlu ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

Yüksek lisans tezinde Çocukluktaki Ebeveyn Kabul Reddinin ve  özellikle Ergenlik dönemindeki  psikolojik uyuma etkilerini incelemiştir. Lisans eğitiminden bu yana gerek psikoterapi gerekse kuramsal çalışmalarında özellikle çocukluk çağı yaşantılarının bugünkü yaşantılar üzerindeki etkisi ile ilgilenmektedir. 

Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Motivasyonel Görüşme Teknikleri Eğitimi, Farkındalık (Mindfullness) Terapisi Eğitimi  aldığı diğer eğitimler arasındadır.

Mezun olduğundan bu yana çeşitli uzmanlardan aralıksız süpervizyon almayı sürdürmüştür (Prof. Dr. Ayşen Baykara, Prof. Dr. Bahar Gökler, Prof. Dr. Kültegin Ögel, Doç. Dr. Nevin Dölek, Doç. Dr. Taner Güvenir).

Duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları, uyum bozuklukları, kişilerarası iletişim sorunları, ilişki sorunları, özgüven eksikliği, öfke sorunları, duygu ifadesinde yaşanan zorluklar, travmaya bağlı duygusal problemler, kişilik bozuklukları, stres, ergenlik dönemi sorunları gibi çeşitli psikolojik sorunlar çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

Yetişkinler ve gençlere bireysel danışmanlık ve psikoterapi hizmeti,  gençler ve ebeveynlerine aile danışmanlığını hizmeti vermeye devam etmektedir . 

Türk Psikologlar Derneği,  Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, Ege Lösemili Çocuklar ve Onkoloji derneği  üyesidir.  Çeşitli konularda bu sivil toplum örgütlerine destek vermektedir.